Zásady zpracování osobních údajů a používání cookies

Provozovatelem těchto webových stránek a správcem osobních údajů je společnost NQ Group s.r.o., IČO 09545166, Učňovská 391/9 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Městském soudě v Praze, oddíl C, vložka 337897.
Dále jen „provozovatel“, „my“ nebo „správce“.
Tyto webové stránky využívají soubory cookies a analytické a marketingové nástroje pro vyhodnocování návštěvnosti webu a úspěšnosti reklamních kampaní. Bez vašeho souhlasu nezpracováváme údaje, které by vás mohly identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu. Takovéto zpracování je zákonné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Oprávněným zájmem zde rozumíme anonymní statistiky používání webu, abychom vám jako uživatelům mohli nabídnout lepší uživatelský zážitek, a vyhodnocování úspěšnosti reklamních kampaní s cílem lépe alokovat reklamní zdroje a neobtěžovat uživatele nerelevantní reklamou. V této souvislosti vás upozorňujeme, že máte také právo vznést námitku proti zpracování údajů, které byly zpracovány z titulu oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, právo na informace o údajích vedených s vaší osobou a právo požádat o výmaz zpracovávaných údajů. Údaje, které takto jako provozovatel získáme, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům: poskytovatelům SW a HW, kteří se podílejí na tvorbě těchto webových stránek.

Data z kontaktních formulářů
Odesláním kontaktního formuláře na našich webových stránkách berete na vědomí, že budeme zpracovávat údaje, které jste do něj vyplnili. Jedná se zejména o:
Jméno a příjmení
Název firmy
Kontaktní údaje (e-mail a telefon)
Adresa vašeho webu
Zpráva pro nás

Tyto údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení výše (jednání o smlouvě) a uchováváme je po dobu 3 let. I v tomto případě můžete uplatnit svá práva dle kapitoly III nařízení výše.

Používané nástroje a zpracovávané údaje
Google Analytics společnosti Google LLC sídlící na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Google Analytics ke zpracování statistik o návštěvnosti používají tyto osobní údaje: IP adresu k určení přibližné lokace uživatele. IP adresu před přijetím na servery společnosti Google anonymizujeme nahrazením poslední části IP adresy za nulu. Díky geografickému určení můžeme lépe analyzovat, z jakých měst, krajů či zemí pochází uživatelé našeho webu. Tyto údaje jsou v Google Analytics dostupné pouze agregovaně a nelze je zjistit k jednomu konkrétnímu návštěvníkovi. Tzv. cookie s identifikátorem cid. Tento identifikátor slouží ke zjištění, zda je návštěvník na webu poprvé. Usnadňuje nám také atribuci nové návštěvnosti k různým zdrojům a lepší rozdělení reklamních rozpočtů. Google Analytics máme propojeny s dalšími nástroji společnosti Google: Search Console a Adwords. Díky tomuto propojení vidíme na jednom místě agregovaná data o návštěvnosti z vyhledávání a z placených reklam. Sbíráme informace o tom, odkud jste na náš web přišli, jaké stránky jste navštívili, co jste na nich dělali a jakou jste na webu strávili dobu. Sbíráme rovněž data o technologiích, které požíváte: odhadujeme typ zařízení, operační systém, verzi webového prohlížeče. Díky tomu můžeme web vylepšovat tak, aby se vám používal lépe, a to na všech zařízeních. Tato data je obtížné propojit s jednotlivci a cíleně se nesnažíme identifikovat konkrétní fyzickou osobu – dokud nám nedáte souhlas dle bodu níže, víme jen to, že někdo z jednoho prohlížeče navštívil tu a onu stránku; pokud nám souhlas dáte, budeme schopni spárovat chování na webu napříč různými zařízeními jedné anonymní osoby. S vaším souhlasem Google Analytics využijí data z partnerských reklamních systémů k odhadu vašich demografických údajů: pohlaví, věk, zájmy a zákaznické segmenty. Tato data jsou dostupná pouze agregovaně a není možné je zobrazit na úroveň jednotlivého uživatele. Aktuální přehled zpracovávaných osobních údajů na straně zpracovatele Google LLC získáte na adrese https://privacy.google.com/businesses/adsservices/. Informace o způsobu ochrany osobních údajů naleznete na stránce https://policies.google.com/privacy?hl=cs
Chcete-li zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google Analytics, můžete k tomu využít plugin poskytovaný společností Google. Tento plugin je třeba stáhnout a nainstalovat do vašeho prohlížeče. Upozorňujeme však, že tento plugin je potřeba nainstalovat v každém prohlížeči na každém zařízení, které používáte, a anonymní statistiky se do Google Analytics nebudou odesílat ze žádného z webů, který navštívíte. Data o jednotlivých uživatelských akcích zpracovávaná v nástroji Google Analytics uchováváme po dobu 50 měsíců od poslední interakce návštěvníka s webem.
Hotjar společnosti Hotjar Limited sídlící na adrese Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta. Nástroj Hotjar slouží k pochopení kvalitativních aspektů chování návštěvníků na našem webu. Nahrávky a tzv. heatmapy ukazují, jak návštěvníci webu pohybují myší a na jaké elementy klikají; jsou generovány tak, aby nezachytily žádné osobní údaje. Vyplnění anket pro zpětnou vazbu je dobrovolné a pokud sami v průběhu ankety aktivně neurčíte jinak, anonymní. Přehled dat, která Hotjar zpracovává, naleznete na adrese https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy. Údaje v heatmapách a nahrávkách se uchovávají po dobu jednoho roku, data z anket zpětné vazby mažeme po jejich vyhodnocení nejpozději do tří let.Pro marketing a vyhodnocování výkonu našich reklamních kampaní využíváme nástroje níže. Pokud nám k tomu dáte souhlas, budeme v nich zpracovávat i údaje o vašem chování na našem webu, abychom vám nabídli personalizované reklamy. Těmto systémům se předávají údaje o vaší IP adrese, identifikaci pomocí cookie, prohlédnutých stránkách, produktech a kategoriích a o dokončených objednávkách.
AdWords a DoubleClick – více informací o zpracování osobních údajů naleznete na https://privacy.google.com/intl/cs/index.html# a https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs
Sklik – o fungování cílené reklamy a možnostech vypnout personalizaci se dočtete na http://www.imedia.cz/
Facebook – informace o ochraně soukromí a reklamách na Facebooku naleznete na https://www.facebook.com/about/basics

Cookies a uchovávání informací na vašem počítači
Co jsou cookies?
Jde o malé datové soubory, které jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je třeba přihlašování. Díky cookies si stránky mohou také zapamatovat různé nastavení, jako je jazyk, font a další možnosti, které jste si pro zobrazení stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umísťujeme na váš počítač. Totéž dělá většina velkých internetových stránek a poskytovatelů.
Jaké existují druhy cookies?
Cookies lze rozdělit podle jejich trvanlivosti a podle toho, kdo je na váš počítač umisťuje. Podle jejich trvanlivosti je lze rozdělit na dvě kategorie:
Krátkodobé (session cookie) – zůstávají ve Vašem prohlížeči do zavření vašeho prohlížeče, poté se vymažou.
Dlouhodobé (persistent cookie) – zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte.
Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává lze rozdělit cookies na dvě kategorie:
Cookie první strany (first party cookie) – vytváří je přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webu.
Cookie třetích stran (third party cookie) – jsou vytvářeny jiné skripty. Jsou to nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí nebo vložených videí.
Jaké na tomto webu používáme cookies?
Technické (první strany, krátkodobé) – jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce stránek, tj. vložení produktů do košíku, proces nákupu a zobrazení verze stránky vyžadující javascript nebo bez něj.
Google Analytics (první strany, dlouhodobé) – pro rozlišení nových a vracejících se návštěvníků se ukládá cookie s unikátním a anonymním identifikátorem prohlížeče.
Hotjar (první i třetí strany, dlouhodobé) – uchovávají informaci o vyplněných anketách (aby je Hotjar nenabízel znovu) a zda je návštěvník zahrnut ve vzorkování.
Sklik, iMedia (první strany, dlouhodobé) – pro marketingové účely a vyhodnocení našich reklamních kampaní.
AdWords, DoubleClick (první strany, dlouhodobé) – pro marketingové účely a vyhodnocení našich reklamních kampaní.
Facebook (třetí strany, krátkodobé i dlouhodobé) – pro marketingové účely a vyhodnocení našich reklamních kampaní.
Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně identifikovali, a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Jak lze upravit využívání cookies
Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies na Vás počítač, v takovém případě ale nebudete moci využít všechny naše online služby. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.
Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:
Chrome
‍Firefox
‍Internet Explorer
‍Opera
‍Android
Podrobnosti najdete na stránkách AboutCookies.org.


Zásady ochrany osobních údajů
Poslední aktualizace: září 2023

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace o vás shromažďujeme, za jakým účelem a k čemu je používáme. Vysvětluje také vaše práva týkající se operací zpracování údajů, které se vás týkají. NQ Group s.r.o., IČO 09545166, Učňovská 391/9, Hrdlořezy, 190 00 Praha (dále jen "brandars" nebo "my") poskytuje přes internetové stránky https://www.brandars.design digitální a marketingové služby (dále jen "platforma").
Odpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s dalšími osobami rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

Odvolání souhlasu
Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Stávající souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačí neformální zpráva zaslaná e-mailem na adresu brandars.europe@gmail.com. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu
V případě porušení ochrany osobních údajů máte jako dotčená osoba právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu. Příslušným dozorovým úřadem pro otázky ochrany údajů je zemský inspektor ochrany údajů spolkové země, ve které sídlí naše společnost nebo ve které máte bydliště. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete zde.

Šifrování SSL nebo TLS
Z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu citlivého obsahu, jako jsou objednávky nebo požadavky, které nám zasíláte, používáme SSL nebo internetové zabezpečení. Šifrování TLS. Šifrované spojení je indikováno přepnutím adresního řádku prohlížeče z "HTTP: //" na "HTTPS: //" a ikona zámku v liště prohlížeče. Pokud je zapnuto šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám odešlete, nemohou číst třetí strany.

Informace, oprava, vymazání, blokování, přenositelnost dat
Máte právo kdykoli bezplatně požádat o informace o svých osobních údajích, které zpracováváme. Zejména nás můžete požádat o poskytnutí informací o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly vaše údaje zpřístupněny, plánované době uchovávání, právu na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, předání práva na odvolání, původu svých údajů, pokud nebyly shromážděny námi, a existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně smysluplných informací o vašich údajích.
Máte právo požadovat okamžitou opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které uchováváme.
Máte právo požadovat výmaz námi uložených osobních údajů, s výjimkou případů, kdy je zpracování údajů nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků. Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů; pokud popíráte přesnost údajů, zpracování je protiprávní, ale odmítáte jejich výmaz a my údaje již nepotřebujeme a vy údaje pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 101/2000. 21 GDPR.
Máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich zaslání jiné odpovědné osobě.

Právo vznést námitku
Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 21 GDPR, pokud k tomu existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace nebo pokud námitka směřuje proti přímému zasílání. V druhém případě máte obecné právo na námitku, které uplatňujeme bez uvedení konkrétní situace. pokud chcete uplatnit své právo na námitku, napište nám na e-mailovou adresu brandars.europe@gmail.com.

Shromažďování a používání údajů

Soubory protokolu serveru
Náš poskytovatel platformy automaticky shromažďuje a ukládá informace v tzv. souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč předává. Jedná se o typ a verzi prohlížeče, použitý operační systém, URL odkazu, název hostitele přistupujícího počítače, čas požadavku na server a IP adresu.
Tyto údaje slouží pouze k zabezpečení dat a analýze chyb. Sloučení těchto údajů s jinými zdroji dat se neprovádí. základem pro zpracování údajů je čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 101/2000 Sb. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem splnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Protokolové soubory serveru jsou po dvou týdnech automaticky vymazány.

Soubory cookie
Používáme takzvané soubory cookie. Cookies nepoškozují vaše přístupové zařízení a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho přístupového zařízení a které ukládá váš prohlížeč.
Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. relační soubory cookie. Po ukončení vaší návštěvy se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.
Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a povolili automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost našich webových stránek.
Soubory cookie, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k zajištění určitých funkcí, které si přejete používat (např. funkce nákupního košíku), jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR uloženy. Jako provozovatelé webových stránek máme oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování našich služeb. Pokud jsou ukládány další soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), budou v těchto zásadách ochrany osobních údajů zpracovány samostatně.

Soubory cookie shromažďujeme v následujících kategoriích:
Nezbytné technické nebo funkční soubory cookie: Funkční soubory cookie pomáhají umožnit používání našich webových stránek tím, že umožňují základní funkce, jako je navigace na stránkách a přístup do zabezpečených oblastí webových stránek. Bez těchto souborů cookie nemůže webová stránka fungovat.
Analytické soubory cookie: Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají webové stránky. Analytické soubory cookie můžeme také používat k testování nových reklam, stránek nebo funkcí.
Marketingové soubory cookie: Tyto soubory cookie umisťují reklamní platformy třetích stran za účelem doručování reklam a sledování jejich výkonu, což umožňuje reklamním sítím doručovat reklamy, které pro vás mohou být relevantní.
Nastavení souborů cookie: Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit pomocí tlačítka/odkazu na webových stránkách vlevo dole.
Soubory cookie: Informujeme uživatele o používání souborů cookie na webových stránkách a umožňujeme mu rozhodnout o jejich použití.
Pokud uživatel udělí na webových stránkách souhlas s používáním souborů cookie, automaticky se zaznamenávají následující údaje:
anonymizované číslo IP uživatele
Datum a čas udělení souhlasu
Adresa URL poskytovatele webových stránek
anonymní, náhodný a zašifrovaný klíč
Soubory cookie schválené uživatelem (jako důkaz souhlasu).
Šifrovaný klíč a stav souborů cookie se ukládají v koncovém zařízení uživatele pomocí souboru cookie, aby bylo možné při budoucím vyvolání stránky zjistit odpovídající stav souborů cookie. Tento soubor cookie se po 12 měsících automaticky vymaže. Právním základem je zde čl. 1 odst. 1 písm. 1 f GDPR. Oprávněným zájmem provozovatele webových stránek je uživatelská přívětivost webových stránek a plnění zákonných požadavků GDPR.

Kontaktní formuláře
Můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktních formulářů. Zadané údaje používáme pouze k využití příslušné nabídky, ke které jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci, jako je jméno a e-mailová adresa, musí být uvedeny, jinak nelze formulář odeslat.
V případě významných změn, jako je rozsah nabídky nebo v případě technických změn, využíváme e-mailovou adresu uvedenou při registraci k tomu, abychom vás tímto způsobem informovali.
Zpracování údajů zadaných při registraci probíhá na vaši žádost a je vyžadováno v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. b GDPR, abychom mohli plnit uživatelskou smlouvu, včetně předsmluvních opatření.
Údaje shromážděné během registrace budou u nás uloženy po dobu 3 let a následně budou vymazány. Zákonné lhůty pro uchovávání údajů zůstávají nedotčeny.

Analytické nástroje a reklama

Google
Pro účely marketingové optimalizace odesíláme, pokud to uživatel v systémovém nastavení svého zařízení nezakázal, ID mobilní reklamy, zaheslovanou e-mailovou adresu zadanou při registraci a parametry uvedené v části "Sociální pluginy" (například IP adresu, informace o prohlížeči a přístupovém zařízení) společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřské společnosti: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 USA ("Google"). Zpracování údajů probíhá na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), kterým je analýza chování uživatelů a optimalizace našich webových stránek a naší reklamy. Pokud si nepřejete, abychom shromažďovali ID mobilní reklamy a odesílali je společnosti Google, najdete návod k deaktivaci v tématu "ID mobilní reklamy". Se společností Google jsme uzavřeli takzvanou "Smlouvu o zpracování údajů", ve které se zavazujeme, že bude chránit údaje našich zákazníků, nebude je poskytovat třetím stranám a dodržovat standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR v případě předání osobních údajů do USA. Další podrobnosti o různých službách Google jsou uvedeny níže.

Google AdWords a sledování konverzí Google
Tyto webové stránky používají službu Google AdWords. AdWords je online reklamní program společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 USA ("Google"). V rámci služby Google AdWords používáme tzv. sledování konverzí. Soubor cookie pro sledování konverzí se nastaví, když kliknete na reklamu zobrazovanou společností Google. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do počítače uživatele. Tyto soubory cookie ztrácejí po 30 dnech platnost a neslouží k osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.
Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek inzerentů. Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie slouží k vytváření statistik konverzí pro inzerenty AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníkům je sdělen celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Neobdrží však informace, které by uživatele osobně identifikovaly. Pokud si nepřejete účastnit se sledování konverzí, můžete toto použití odmítnout tak, že v internetovém prohlížeči v části Uživatelské nastavení zakážete soubor cookie pro sledování konverzí Google. Nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.
Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a souborů cookie pouze v jednotlivých případech, přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně vyloučit a můžete aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Vypnutí souborů cookie může omezit funkčnost těchto webových stránek.
Ukládání "konverzních souborů cookie" je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Máme oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace našich webových stránek a reklamy.
Se společností Google jsme uzavřeli tzv. smlouvu o zpracování údajů, ve které se zavazujeme, že bude chránit údaje našich zákazníků, nebude je poskytovat třetím stranám a bude dodržovat standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR v případě předávání osobních údajů do USA. Další informace o službách Google AdWords a sledování konverzí Google naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Služba Google Analytics
Naše stránky využívají funkce webové analytické služby Google Analytics pro návrh na základě potřeb a průběžnou optimalizaci. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 USA ("Google"). Služba Google Analytics používá tzv. Jedná se o textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webových stránek z vaší strany. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google ve Spojených státech amerických a tam jsou ukládány. soubory cookie služby Google Analytics jsou ukládány na základě čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona o ochraně osobních údajů. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Máme oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace našich webových stránek a reklamy.
Se společností Google jsme uzavřeli tzv. smlouvu o zpracování údajů, ve které se zavazujeme, že bude chránit údaje našich zákazníků, nebude je poskytovat třetím stranám a bude dodržovat standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR v případě předání osobních údajů do USA.Zde jsou uvedeny podrobnosti týkající se způsobu, jakým používáme službu Google Analytics:
Anonymizace IP: Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru před předáním do USA společností Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa odeslána na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocování vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa poskytnutá službou Google Analytics v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.
Zásuvný modul prohlížeče: ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod tímto odkazem.
Nesouhlas se shromažďováním údajů: Pomocí tohoto doplňku prohlížeče pro zakázání JavaScriptu Google Analytics můžete zabránit tomu, aby Google Analytics používal vaše údaje při budoucích návštěvách této webové stránky. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji v Google Analytics naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.
Zpracování dat na zakázku: Se společností Google jsme uzavřeli takzvanou "Smlouvu o zpracování údajů", ve které se zavazujeme, že bude chránit údaje našich zákazníků, neposkytne je třetím stranám a bude dodržovat standardní smluvní doložky podle čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice o ochraně osobních údajů. 46 GDPR v případě předání osobních údajů do USA a plně implementovat přísné požadavky německých úřadů na ochranu osobních údajů při používání služby Google Analytics.
Demografické údaje: Jeho webové stránky využívají funkci "demografie" služby Google Analytics. Díky tomu lze vytvářet přehledy obsahující výkazy o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí z reklamy založené na zájmech společnosti Google a z údajů o návštěvnících třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli zakázat prostřednictvím nastavení reklam ve svém účtu Google nebo obecně zakázat službě Google Analytics shromažďování údajů, jak je uvedeno v části "Nesouhlas se shromažďováním údajů". Remarketing v Google Analytics
Naše webové stránky využívají funkce služby Google Analytics Remarketing ve spojení s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick, které se používají napříč zařízeními. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 USA ("Google"). Tato funkce umožňuje propojit reklamní publika vytvořená pomocí služby Google Analytics Remarketing s možnostmi služeb Google AdWords a Google DoubleClick, které se využívají napříč zařízeními. Tímto způsobem se mohou na základě vašich zájmů zobrazovat personalizovaná reklamní sdělení, která byla přizpůsobena vašemu předchozímu používání a chování při surfování na jednom zařízení (tj. mobilním telefonu), také na jiném vašem zařízení (tj. tabletu nebo počítači).
Po udělení souhlasu společnost Google za tímto účelem propojí historii procházení webu a aplikací s vaším účtem Google. Tímto způsobem se mohou personalizovaná reklamní sdělení zobrazovat na jakémkoli zařízení, ke kterému se přihlásíte pomocí svého účtu Google. Pro podporu této funkce shromažďuje služba Google Analytics ověřená ID uživatelů Google dočasně propojená s našimi údaji služby Google Analytics, aby bylo možné definovat a vytvářet publika pro propagaci reklamy napříč zařízeními. Z remarketingu/cílení mezi zařízeními se můžete trvale odhlásit tak, že ve svém účtu Google zakážete personalizované reklamy; to provedete pomocí tohoto odkazu.
Agregace shromážděných údajů ve vašem účtu Google je založena výhradně na vašem souhlasu, který můžete společnosti Google udělit nebo odvolat (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V případě operací shromažďování údajů, které nejsou sloučeny do vašeho účtu Google (např. proto, že nemáte účet Google nebo jste proti sloučení vznesli námitku), je shromažďování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněný zájem vyplývá ze skutečnosti, že provozovatel webových stránek má zájem na anonymní analýze návštěvníků webových stránek pro reklamní účely.
Se společností Google jsme uzavřeli tzv. smlouvu o zpracování údajů, ve které se zavazujeme, že bude chránit údaje našich zákazníků, nebude je poskytovat třetím stranám a bude dodržovat standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR v případě předávání osobních údajů do USA. Další informace a zásady ochrany osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Facebook
Pro účely marketingové optimalizace odesíláme, pokud to uživatel v systémovém nastavení svého zařízení nezakázal, ID mobilní reklamy, zaheslovanou e-mailovou adresu zadanou při registraci (jako je IP adresa, informace o prohlížeči a přístupovém zařízení) společnosti Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko, mateřská společnost: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). Zpracování údajů probíhá na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) analýzy chování uživatelů a optimalizace našich webových stránek a naší reklamy. Pokud si nepřejete, abychom shromažďovali ID mobilní reklamy a odesílali je společnosti Facebook, najdete návod k deaktivaci v tématu "ID mobilní reklamy".
Se společností Facebook jsme uzavřeli zvláštní smlouvu ("Dodatek správce"), která upravuje zejména to, jaká bezpečnostní opatření musí společnost Facebook dodržovat a v níž se společnost Facebook zavázala plnit práva subjektu údajů (tj. uživatelé mohou např. poskytovat informace nebo žádosti o výmaz přímo společnosti Facebook). Poznámka: Pokud nám Facebook poskytuje naměřené hodnoty, analýzy a reporty (které jsou agregované, tj. nezískávají žádné informace o jednotlivých uživatelích a jsou pro nás anonymní), pak toto zpracování neprobíhá v rámci společné odpovědnosti, ale na základě dodatku o zpracování údajů ("data processing terms"), podmínky zabezpečení údajů a s ohledem na zpracování v USA na základě standardních smluvních doložek ("Facebook-EU data transfer addendum"). Práva uživatelů (zejména na informace, výmaz, námitku a stížnost u příslušného dozorového úřadu) nejsou smlouvami se společností Facebook omezena.
Další informace o ochraně soukromí naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook.

Facebook Pixel
Naše stránky používají pixel pro akce návštěvníků od společnosti Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko, mateřská společnost: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook") pro měření konverze. Tímto způsobem lze sledovat chování návštěvníků stránek poté, co byli kliknutím na reklamu na Facebooku přesměrováni na webové stránky poskytovatele. Díky tomu lze vyhodnocovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření. Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele těchto webových stránek anonymní a nemůžeme z nich vyvodit totožnost uživatelů. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Facebook tak, aby bylo možné spojení s příslušným uživatelským profilem a aby společnost Facebook mohla údaje používat pro své vlastní reklamní účely v souladu se směrnicí o používání údajů na Facebooku. V důsledku toho může Facebook umožnit zobrazování reklam na Facebooku i mimo něj. Toto použití údajů nemůžeme jako provozovatel stránek ovlivnit.
Společně se společností Facebook Ireland Ltd. neseme společnou odpovědnost za shromažďování nebo přijímání v rámci přenosu (nikoliv však dalšího zpracování) "údajů o událostech", které Facebook shromažďuje pomocí procesu jednotné registrace na Facebooku, který je prováděn v naší online nabídce, nebo v rámci přenosu pro následující účely:
- Zobrazení reklamních informací o obsahu, který odpovídá předpokládaným zájmům uživatelů.
- doručování obchodních a transakčních sdělení (např. oslovování uživatelů prostřednictvím služby Facebook Messenger)
- Zlepšení doručování reklam a personalizace funkcí a obsahu (např. zlepšení rozpoznání, který obsah nebo reklamní informace předpokládaně odpovídají zájmům uživatelů).
Se společností Facebook jsme uzavřeli zvláštní smlouvu ("Dodatek správce"), která upravuje zejména to, jaká bezpečnostní opatření musí společnost Facebook dodržovat a v níž se společnost Facebook zavázala plnit práva subjektu údajů (tj. uživatelé mohou např. poskytovat informace nebo žádosti o výmaz přímo společnosti Facebook). Poznámka: Pokud nám Facebook poskytuje naměřené hodnoty, analýzy a reporty (které jsou agregované, tj. nezískávají žádné informace o jednotlivých uživatelích a jsou pro nás anonymní), pak toto zpracování neprobíhá v rámci společné odpovědnosti, ale na základě dodatku o zpracování údajů ("data processing terms"), podmínky zabezpečení údajů a s ohledem na zpracování v USA na základě standardních smluvních doložek ("Facebook-EU data transfer addendum"). Práva uživatelů (zejména na informace, výmaz, námitku a stížnost u příslušného dozorového úřadu) nejsou smlouvami se společností Facebook omezena.
Další informace o ochraně soukromí naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook. Funkci remarketingu "Custom Audiences" můžete také zakázat v části Nastavení reklam na tomto odkazu. Musíte být přihlášeni ke službě Facebook. Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete se z reklamy založené na používání Facebooku odhlásit na webových stránkách European Interactive Digital Advertising Alliance. Ukládání "konverzních souborů cookie" je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Máme oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace našich webových stránek a reklamy.

Newsletter

Údaje o newsletteru
Pokud chcete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další údaje nejsou shromažďovány nebo jsou shromažďovány pouze na základě dobrovolnosti.
Tyto údaje používáme výhradně pro doručení požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám. Zpracování údajů zadaných do formuláře žádosti o zasílání newsletteru probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Svůj souhlas s uchováváním údajů, e-mailovou adresou a jejím používáním pro zasílání newsletteru můžete samozřejmě kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu "odhlásit odběr" v newsletteru. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.
Údaje uložené u nás za účelem získání newsletteru budou u nás uloženy z newsletteru až do vašeho odvolání a po odvolání newsletteru vymazány. Údaje uložené u nás pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro přihlášení k našim službám) zůstávají nedotčeny.