Cases
Reklama na sociálních sítích

Správa Facebook reklamy pro společnost Ideal Smile

O firmě

Ideal Smile je zubní ordinace v Praze
Doba spolupráce: 1.9.2021- 30.4.2022
Odkaz: www.instagram.com/idealsmile_prague
V roce 2021 jsme měli jedinečnou příležitost spolupracovat se zubní ordinací Ideal Smile, která se nachází v centru Prahy. Naším úkolem bylo pomoci oživit jejich sociální sítě a přitáhnout nové zákazníky pomocí cílené reklamy na platformách Facebook a Instagram. V tomto článku se podíváme na naši práci a úspěchy, které jsme dosáhli s pomocí cílené reklamy.

Analýza Cílové Skupiny a Vytvoření Vizuálů

Prvním krokem v naší spolupráci s Ideal Smile bylo důkladné pochopení cílové skupiny stomatologie. Identifikovali jsme klíčové oblasti, kam by se potenciální klienti mohli pohodlně dostat, a zaměřili jsme se na ně. Na základě tohoto poznání jsme vytvořili vizuály ve firemním stylu společnosti, které by oslovily naši cílovou skupinu a reprezentovaly hodnoty a nabídku Ideal Smile.

Testování a Spuštění Reklamních Kampaní

Při tvorbě cílené reklamní strategie jsme provedli A/B testy různých reklamních kreativ. Testovali jsme různé vizuály a zprávy, abychom zjistili, které kombinace nejlépe oslovují a angažují naši cílovou skupinu. Identifikovali jsme úspěšné kreativy, které generovaly vysokou míru kliknutí a interakce.

Cíl Reklamních Kampaní

Hlavním cílem reklamních kampaní bylo zvýšit povědomí o značce Ideal Smile a získat nové sledující na sociálních sítích. Díky rozumnému rozpočtu na reklamu ve výši 150 korun denně jsme dosáhli úspěšných výsledků. Během 8 měsíců práce jsme získali 176 618 účtů na Facebooku a 126 285 účtů na Instagramu.

Vytvoření Trychtýře Reklamních Kampaní

Abychom dosáhli co nejvyššího počtu konverzí, vytvořili jsme trychtýř reklamních kampaní s různými tématy kreativ v každé fázi. Tímto způsobem jsme zajistili, že naše reklamní obsahy byly relevantní a relevantním cílovým skupinám. Tato strategie nám pomohla ztrojnásobit náklady na jednoho sledujícího na sociálních sítích.

Splnění Cíle a Konec Spolupráce

Po 8 měsících práce jsme s radostí oznámili, že jsme naplnili kalendář lékaře pacienty, což byl hlavní cíl, který jsme měli s Ideal Smile. Z tohoto důvodu jsme spolupráci ukončili, protože jsme dosáhli stanoveného cíle.

Pokračující Správa Sociálních Sítí

Po splnění hlavního cíle jsme nadále pokračovali v provozování sociálních sítí pro Ideal Smile. Nicméně jsme již nepokračovali s nastavením cílené reklamy, protože zubní ordinace měla dostatečný kanál doporučení od spokojených pacientů, což jí umožňovalo přitahovat nové klienty organickým způsobem.

Závěr

Spolupráce s Ideal Smile byla úspěšnou případovou studií cílené reklamy na sociálních sítích. Díky pečlivé analýze cílové skupiny a testování reklamních kreativ jsme dosáhli vynikajících výsledků, což nám umožnilo oslovit tisíce potenciálních zákazníků. Splněním stanoveného cíle jsme dokázali, že cílená reklama na míru může být silným nástrojem pro rozvoj podnikání a dosažení požadovaných cílů.