Cases
Reklama na sociálních sítích

Správa Facebook reklamy pro společnost Klik

O firmě

Klik je aplikace. Mobilní aplikace Klik umožňuje uživatelům procházet inzeráty s nabídkami práce, hledat ubytování k pronájmu a prodávat nepotřebné věci v sekci Bazar. Jde o nástěnku s inzeráty, která usnadňuje život studentům a nabízí řadu užitečných funkcí.
Doba spolupráce: 1.9.2021- ...
Odkaz: www.instagram.com/klik.zone
V dnešní době je konkurence na trhu mobilních aplikací nekompromisní. Aby vaše aplikace mohla uspět, je nezbytné nejen nabídnout kvalitní služby, ale také efektivně oslovit cílovou skupinu. Spolupráce s aplikací Klik nám umožnila demonstrovat, jak důležitou roli hraje cílená reklama při získávání nových uživatelů. V tomto článku si přiblížíme náš projekt a úspěšně nastavené reklamní kampaně pro tuto inovativní aplikaci.

Seznamování se s Aplikací Klik a Cílovou Skupinou

Na samém začátku naší spolupráce jsme se důkladně seznámili s aplikací Klik a identifikovali cílovou skupinu, které by se aplikace mohla hodit nejvíce. Klik je aplikace, která nabízí nástěnky s různými nabídkami, zejména v oblasti práce a bydlení. Na základě tohoto poznání jsme navrhli strategii cílené reklamy, která měla za cíl oslovit potenciální uživatele, kteří by mohli mít zájem o tuto aplikaci.

Testování Vizuálních Kreativ

Dalším krokem bylo testování vizuálních kreativ, které jsme chtěli použít v reklamních kampaních. Vyzkoušeli jsme několik variant vizuálů a sledovali, jak reaguje naše cílová skupina. Identifikovali jsme nejefektivnější kreativy, které generovaly nejvíce kliknutí a stahování aplikace.

Optimalizace Reklamních Kampaní

První výsledky našich reklamních kampaní byly slibné, ale nechtěli jsme se na nich zastavit. Společně s týmem Klik jsme neustále sledovali výsledky a prováděli optimalizace kampaní. Analyzovali jsme úspěšné kreativy a využívali je více, zatímco méně úspěšné jsme postupně odstranili. Díky této průběžné optimalizaci jsme dosáhli pozoruhodných výsledků.

Úspěšné Snížení Nákladů na Stažení Aplikace

Výsledkem naší tvrdé práce a optimalizace bylo výrazné snížení nákladů na stažení aplikace. Od začátku jsme dosahovali ceny stažení 60 korun, ale po roce práce a neustálých úpravách reklamních kampaní jsme dosáhli úžasného výsledku - náklady na stažení klesly na 25 korun. To byl pro náš tým i aplikaci Klik obrovský úspěch.

Rostoucí Popularita Aplikace Klik

Díky úspěšně nastaveným reklamním kampaním jsme pomohli aplikaci Klik získat stovky nových uživatelů. Sledovali jsme, jak aplikace získává na popularitě, a s radostí jsme pozorovali, jak se počet stažení postupně navyšuje. Cílená reklama na sociálních sítích hrála klíčovou roli v tom, že aplikace Klik se stala stále známější a získala si pozornost své cílové skupiny.

Závěr

Spolupráce s aplikací Klik byla úspěšnou kapitolou v našem portfoliu. Díky cílené reklamě jsme pomohli aplikaci Klik oslovit relevantní cílovou skupinu a získat stovky nových uživatelů. Průběžná optimalizace reklamních kampaní nám umožnila dosáhnout pozoruhodného snížení nákladů na stažení aplikace. Věříme, že aplikace Klik si v budoucnosti udrží svůj růst a popularitu, a my jsme hrdí na to, že jsme mohli být součástí její úspěšné reklamní strategie. Cílená reklama na míru je klíčem k úspěchu v dnešním digitálním světě, a my se těšíme na další výzvy a spolupráce s dalšími inovativními projekty.