Cases
Správa sociálních sítí

Správa sociálních sítí pro společnost Zelena Lab

O firmě

Společnost ZelenaLab je prestižní zubní laboratoř sídlící v Praze.
Doba spolupráce: 1.9.2021- ...
Odkaz: www.instagram.com/zelenalab
V dnešním digitálním věku hraje silná online přítomnost klíčovou roli v úspěchu každého podniku. Společnost ZelenaLab, prestižní zubní laboratoř sídlící v Praze, se rozhodla rozvíjet své sociální sítě a oslovit svou cílovou skupinu v segmentu B2B. Jako specialisté na správu sociálních médií jsme se chopili této výzvy a začali pracovat na strategii, která by ukázala profesionalitu a vynikající práci ZelenaLabu. V tomto článku se podíváme na naše úspěchy a přístup k posílení značky ZelenaLab na sociálních sítích.

Cílení Majitelů a Top Managementu Firem

V B2B segmentu je klíčové oslovit majitele a top management firem, kteří často mají naplánovaný každý den minutu po minutě. Bylo proto důležité připravit obsah, který je relevantní a osloví tuto náročnou cílovou skupinu. Zaměřili jsme se na obsah, který by ukázal vysokou úroveň profesionalismu a kvality práce, kterou ZelenaLab poskytuje.

Příspěvky "Před a Po" - Ukázka Excelentní Práce

Hlavní částí našeho obsahového plánu byly příspěvky "Před a Po" zubních prací, které ZelenaLab provedla. Tyto příspěvky představovaly velkou výzvu, protože zuby jsou malé a prokázat kvalitu práce na fotografiích bylo náročné. Avšak nevzdávali jsme se a sáhli po profesionálních makroobjektivech pro fotoaparát, které nám umožnily zachytit všechny detaily. Díky tomu jsme mohli ukázat, jak precizně a pečlivě ZelenaLab pracuje na každém zubu, a jak dokonale mohou být výsledky.

Ukázka Postupu Práce a Používané Techniky

Kromě příspěvků "Před a Po" jsme se rozhodli zveřejnit příspěvky, které ukážou postup práce v laboratoři a používanou techniku. Cílem bylo ukázat odbornost a zkušenosti týmu ZelenaLabu. Naše příspěvky obsahovaly fotografie, které zachycovaly jednotlivé kroky a procesy při výrobě zubních náhrad. Tímto způsobem jsme vytvořili důvěru u našeho publika a demonstrovali, že ZelenaLab má pevný základ v zubním průmyslu.

Profesionální Atraktivní Design

Vzhled a prezentace na sociálních médiích hrají klíčovou roli v přilákání pozornosti cílové skupiny. Proto jsme se zaměřili na vizuálně atraktivní design příspěvků, který odrážel kvalitu a profesionalitu ZelenaLabu. Používali jsme kvalitní fotografie a grafiky, které představovaly nejlepší práci laboratoře.

Výsledky a Budoucnost

Díky naší strategii a obsahu jsme úspěšně oslovili majitele a top management firem v segmentu B2B. Počet následovníků na sociálních sítích ZelenaLabu prudce vzrostl, stejně jako interakce a zapojení uživatelů. Zvýšená viditelnost a povědomí o ZelenaLabu nám umožnila posílit postavení této prestižní zubní laboratoře na trhu. Jsme pyšní na naši spolupráci a těšíme se na další možnosti rozvíjení značky ZelenaLab na sociálních médiích.