Cases
Správa sociálních sítí

Správa sociálních sítí pro společnost Klik

O firmě

Klik je aplikace. Mobilní aplikace Klik umožňuje uživatelům procházet inzeráty s nabídkami práce, hledat ubytování k pronájmu a prodávat nepotřebné věci v sekci Bazar. Jde o nástěnku s inzeráty, která usnadňuje život studentům a nabízí řadu užitečných funkcí.
Doba spolupráce: 1.9.2021- ...
Odkaz: www.instagram.com/klik.zone
V digitální éře se sociální média stala neodmyslitelnou součástí života lidí po celém světě. Společnost Klik přišla s inovativním řešením pro studenty ze zemí SNS (Rusko, Ukrajina, Kazachstán a další), kteří studují v České republice. Tato mobilní aplikace umožňuje uživatelům procházet inzeráty s nabídkami práce, hledat ubytování k pronájmu a prodávat nepotřebné věci v sekci Bazar. Jde o nástěnku s inzeráty, která usnadňuje život studentům a nabízí řadu užitečných funkcí. V tomto článku se podíváme na to, jak jsme společně s Klikem vytvořili strategii sociálních médií a jak jsme oslovili cílovou skupinu studentů.

Analýza Cílové Skupiny

Jedním z prvních kroků byla důkladná analýza cílové skupiny. Zjistili jsme, že více než 70 % publika tvoří studenti, kteří hledají pracovní příležitosti, ubytování a různé zboží. S touto informací jsme se pustili do vytváření obsahového plánu, který by přilákal a angažoval tuto mladou a aktivní skupinu.

Gamifikace Pro Angažovanost

Jednou z klíčových strategií byla implementace gamifikace do obsahového plánu. Vytvořili jsme příspěvky, které motivují uživatele ke zvýšené aktivitě v aplikaci. Soutěže, kvízy a hry s odměnami byly součástí našeho repertoáru, což vedlo k většímu zapojení a aktivitě uživatelů. Gamifikace se stala zábavným způsobem, jak udržet pozornost studentů a zároveň je vést k pravidelnému používání aplikace.

Rozmanité Obsahové Témata

Obsahový plán jsme rozdělili do několika klíčových témat. První část příspěvků obsahovala informace o jednotlivých sekcích aplikace a návodu, jak je co nejlépe využívat. Tato část byla zaměřena na nové uživatele, kteří se s aplikací teprve seznamují. Druhé téma se zaměřovalo na užitečný obsah pro publikum, které již aplikaci používá. Nabízeli jsme tipy a rady ohledně hledání práce, tvorby životopisu a rozvíjení dovedností pro různé profese. Cílem bylo poskytnout užitečné informace a podporovat studenty ve svých kariérních snahách. Třetí část příspěvků se soustředila na pravidelné aktualizace aplikace a nové funkce, které byly uživatelům představovány. Udržovali jsme komunitu informovanou o všech novinkách a zajímavostech v aplikaci.

Giveaways a Příběhy

Pro zvýšení počtu registrací jsme pravidelně pořádali giveaways. Soutěže s atraktivními cenami přilákaly nové uživatele a zároveň jsme podpořili šíření aplikace mezi studenty. Ve Stories jsme zveřejňovali inzeráty s nabídkami práce a zařazovali odkazy, které uživatele přímo navedly na aplikaci. Tím jsme zajistili, že náš obsah byl snadno přístupný a uživatelé se jednoduše dostali na konkrétní inzeráty.

Závěr

Spolupráce s Klikem byla úspěšná a umožnila nám účinně oslovit cílovou skupinu studentů ze zemí SNS. Skrze gamifikaci, rozmanité obsahové témata a pravidelné soutěže jsme dosáhli zvýšené angažovanosti uživatelů a zvýšili počet registrací v aplikaci. Pravidelné zveřejňování inzerátů s nabídkami práce v Stories přineslo uživatelům přidanou hodnotu a usnadnilo jim nalezení pracovních příležitostí. Společně jsme tak vytvořili prostředí, kde studenti mohou objevovat pracovní příležitosti a plně využívat potenciál aplikace Klik.