Cases
Reklama na sociálních sítích Hlavní stránka

Správa Facebook reklamy pro společnost Zelena Lab.

O firmě

ZelenaLab je zubní laboratoř v Praze
Doba spolupráce: 1.9.2021- ...
Odkaz: www.instagram.com/zelenalab
V digitálním věku je reklama klíčovým nástrojem pro oslovování cílové skupiny a rozvíjení podnikání. Společnost ZelenaLab, zubní laboratoř v Praze, se rozhodla oslovit majitele zubních ordinací a lékaře v rámci b2b segmentu. Jako specialista na SEO a copywriter jsme přijali výzvu a nastavili cílenou reklamní kampaň na míru. V tomto článku se podíváme na naši práci a výsledky, které jsme s ZelenaLabem dosáhli.

Nastavení Cílené Reklamní Kampaně

Naše spolupráce s ZelenaLabem začala tím, že jsme důkladně analyzovali cílovou skupinu - majitele zubních ordinací a lékaře. Chápali jsme, že v b2b segmentu je klíčové oslovit konkrétní profesionály, kteří jsou rozhodujícími osobami při výběru dodavatelů a služeb. Rozhodli jsme se použít cílenou reklamu na platformách Facebook a Instagram, konkrétně v Metě, abychom efektivně oslovili naši cílovou skupinu.

Testování Vizuálních Motivů

Prvním krokem bylo testování různých variant vizuálů. Vytvořili jsme několik různých reklamních obrázků, které reprezentovaly nabídku a hodnoty ZelenaLabu. Provedli jsme A/B testy, abychom zjistili, který motiv vizuálu získal nejvíce kliknutí od naší cílové skupiny. Tímto způsobem jsme postupně optimalizovali reklamní kampaň a získávali cenné poznatky o preferencích a zájmech naší cílové skupiny.

Úspěšné Kliknutí na Odkaz

Díky efektivnímu nastavení a testování jsme dosáhli skvělých výsledků. Za celou dobu spolupráce jsme oslovili 16 000 uživatelů, což nám umožnilo zaujmout širokou škálu zubních profesionálů. Největším úspěchem bylo získání 1064 kliknutí na odkaz při ceně 4 koruny za kliknutí. To znamenalo, že náš obsah a vizuální motivy oslovily cílovou skupinu natolik, že byli ochotni navštívit webovou stránku společnosti ZelenaLab a získat více informací o jejich nabídce.

Výhled do Budoucnosti

S ohledem na dosažené výsledky jsme plánovali další kroky v rámci cílené reklamy. Naším cílem bylo postupně přejít na budování publika a retargeting, abychom upevnili vztahy s existujícími zákazníky a oslovili nové potenciální klienty. Bohužel, spolupráce se ZelenaLabem byla ukončena, protože jejich webová stránka nebyla k dispozici, což nám znemožnilo spočítat ziskovost reklamní kampaně. Nicméně jsme si odnesli cenné zkušenosti a víme, že pro úspěšnou cílenou reklamu je klíčové mít dobře připravenou webovou stránku, která bude přitahovat a konvertovat zájemce.

Závěr

Cílená reklama je účinným nástrojem pro oslovování cílové skupiny a budování podnikání. Naše spolupráce s ZelenaLabem nám umožnila oslovit majitele zubních ordinací a lékaře, kteří jsou klíčovými profesionály v b2b segmentu. Díky optimálnímu nastavení kampaně a testování vizuálních motivů jsme dosáhli výborných výsledků a získali cenné poznatky o preferencích naší cílové skupiny. Ačkoliv jsme plánovali další kroky v budování publika a retargetingu, spolupráci jsme ukončili z důvodu chybějící webové stránky. Nicméně jsme si odnesli cenné zkušenosti, které nám budou sloužit pro další úspěšné projekty v oblasti cílené reklamy.