Blog
Blog

Co to je SWOT analýza a proč je důležitá pro váš podnik

Pro rozvoj úspěšného podniku je důležité nejen sestavit podnikatelský plán, vytvořit logo, firemní styl, webové stránky a určit cílovou skupinu. Jedním z klíčových prvků úspěchu je základní porozumění tomu, jak efektivně váš podnik funguje ve srovnání s konkurencí. K tomu zkušení podnikatelé používají SWOT analýzu – strategii, která pomáhá určit silné a slabé stránky podniku, stejně jako jeho příležitosti a potenciální hrozby. V tomto článku vám ukážeme, co je SWOT analýza, jak ji provádět a proč je důležitá pro každý podnik.

Co je SWOT analýza?

SWOT je zkratka pro čtyři anglická slova: Strengths (Silné stránky), Weaknesses (Slabé stránky), Opportunities (Příležitosti) a Threats (Hrozby). SWOT analýza je strategie, která umožňuje hodnotit efektivitu a životaschopnost vašeho podniku i podniků konkurence skrze tyto čtyři pojmy. SWOT analýza podniku pomáhá přijímat důležitá obchodní rozhodnutí, jako je změna směru vývoje společnosti, rebranding nebo zvýšení důrazu na určitou kategorii produktů.
Silné a slabé stránky odrážejí vnitřní stav společnosti: pověst, kvalitu produktu, efektivitu týmu a podobně. Tyto ukazatele se mohou měnit v závislosti na činnosti společnosti – proto je obzvláště důležité mít jasný přehled o dění, abyste mohli rychle reagovat na vznikající výzvy.
Příležitosti a hrozby jsou spojeny s vnějšími faktory: konkurenti, tržní trendy, náklady na materiály atd. Tyto faktory nemůžete kontrolovat, ale můžete přizpůsobit strategii společnosti tak, aby minimalizovala škody nebo maximálně využila výhody.

Proč je SWOT analýza důležitá pro podnik

SWOT analýza je možnost vidět širší obraz vašeho podnikání a vytvořit jasný a účinný akční plán. Kromě toho vám umožňuje vidět výzvy a příležitosti, které byste si při běžném řízení podniku možná neuvědomili. To vám umožní vyčnívat mezi konkurencí a lépe se přizpůsobit měnícím se požadavkům odvětví.

Jak provádět SWOT analýzu

Budete potřebovat šablonu SWOT analýzy: vezměte bílou tabuli nebo list papíru a rozdělte jej na čtyři části. Každou část věnujte jednomu z následujících pojmů: silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Opakujte toto pro každou společnost, kterou budete analyzovat. Klíčem k úspěšné analýze je absolutní upřímnost. Spravedlivě hodnoťte silné a slabé stránky společnosti, i když se při tom setkáte s nedostatky, které bude těžké přiznat.

SWOT analýza: příklad

Představte si, že jste manuální terapeut, který vytvořil web pro prodej svých služeb. Jakmile máte hotovou matice SWOT analýzy, můžete přistoupit k analýze silných a slabých stránek.

Silné stránky

 • Licencovaný specialista s pěti lety zkušeností
 • Možnost rezervace sezení přímo přes webové stránky
 • Zkušenost s léčbou sportovních zranění
 • Specializace na shiatsu a hlubokou tkáňovou masáž
 • Personalizované kontrolní seznamy s cvičeními pro klienty

Slabé stránky

 • Absence emailového marketingu
 • Omezená klientská základna a slabý příliv nových klientů
 • Příliš nízké ceny ve srovnání s trhem
 • Nedostatek specialisty na recepci

Možnosti

Jednou z nejdůležitějších vlastností podnikatele je schopnost včas rozpoznat příležitost a využít ji dříve než konkurenti. SWOT analýza je skvělým způsobem, jak předpovědět takové možnosti. Pomohou vám následující otázky:
 • Existují v vašem odvětví nové trendy? Například důraz na ekologické balení nebo úzká spolupráce s influencery na Instagramu.
 • Očekávají se v blízké budoucnosti události, které by mohly zvýšit viditelnost vaší společnosti – například svátky, velké konference nebo sportovní soutěže?
 • Je možné snížit náklady – například najít levnějšího dodavatele nebo se obejít bez prostředníků?
 • Je možné přestěhovat se do výhodnější budovy nebo oblasti?
 • Je možné podnik výhodně prodat nebo naopak rozšířit jej akvizicí jiné společnosti?

Příležitosti pro manuálního terapeuta:

 • Absolvovat kurz pro zvýšení kvalifikace a zlepšení kvality služeb
 • Nabízet nové druhy masáží pro přilákání klientů z různých věkových a sociálních skupin
 • Pracovat déle během týdne
 • Prodávat doplňkové zboží (oleje, aromatické tyčinky, pečující gely) ke zvýšení zisku

Hrozby

Některé vnější faktory mohou vašemu podniku uškodit – od PR skandálů a nespokojených klientů po nové vládní zákony a globální problémy v odvětví. Předpovídáním těchto hrozeb předem se můžete lépe připravit na výzvy a zvládnout je lépe než konkurence. Zde jsou příklady otázek při SWOT analýze hrozeb:
 • Existují produkty nebo služby, které vyvolávají nespokojenost u klientů?
 • Dochází k významným změnám na trhu – například růst cen nebo objevení se alternativního produktu?
 • Objevily se nové zákony, které mohou ovlivnit podnikání?
 • Objevily se nové technologie, které mohou snížit význam vašeho podnikání nebo jej zcela nahradit?
 • Dochází ke ztrátě zájmu uživatelů o vaše odvětví?

Hrozby pro manuálního terapeuta:

 • Ostatní manuální terapeuti ve městě pracují déle a mají lepší reputaci
 • Rostoucí ceny za pronájem studia
 • Nedostatečně stabilní příjem pro rozvoj společnosti
 • Malý masážní kabinet

Jak použít SWOT analýzu k vylepšení podnikání

Nyní, když je SWOT analýza hotová, je čas vytvořit strategii. Postupujte podle těchto pěti kroků:
 1. Prezentujte svou SWOT analýzu zaměstnancům a spoluvlastníkům a získejte zpětnou vazbu.
 2. Vytvořte plán, ve kterém využijete silné stránky společnosti k neutralizaci slabých stránek, a zároveň využijete nové příležitosti, abyste se vyhnuli potenciálním hrozbám. Vše by mělo být součástí vašeho podnikatelského plánu.
 3. Projednejte akční plán s kolegy, aby každý jasně chápal svou zónu odpovědnosti a kroky, které se od něj očekávají.
 4. Určete, na které části plánu je třeba začít pracovat okamžitě a které mohou počkat. Doporučujeme nejprve se zaměřit na hrozby.
 5. Realizujte plán. Důležité – protože trh nezůstává stát na místě, je nejlepší provádět SWOT analýzu každých několik měsíců. Tak uvidíte, jak účinná byla vaše strategie a zda je třeba provést nějaké úpravy.